#Rotterdam: AOW-ers met stadspas mogen nu ook met hun huisdier naar Minimax Dierendokter.

AOW’ers in Rotterdam met stadspas kunnen hun tegoed ad Euro 300 ook benutten voor bezoek met hun huisdier aan Minimax Dierendokter.
Rotterdammers met een kleine beurs die op 1 maart 2017 recht hebben op AOW, krijgen van de gemeente een bedrag van 300 euro op hun Rotterdampas gestort.
Dit bedrag kunnen zij vanaf 1 september 2017 ook gebruiken voor een consult aan de Minimax Dierendokter, de dierenarts voor mensen met een uitkering.

Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn heeft zich, samen met de Dierenbescherming en de lokale Partij voor de Dieren, hard gemaakt om de grote groep huisdieren van minima onder de aandacht te brengen in de nota Dierenwelzijn.
Dat dit uiteindelijk succesvol is gebleken, blijkt nu met deze maatregel.

Medische behandeling
Een bezoek aan de dierenarts is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Mensen met een kleine beurs komen regelmatig voor lastige financiële keuzes te staan, waardoor huisdieren niet altijd de medische zorg krijgen die ze nodig hebben. De dieren hebben pijn, ziektes of missen belangrijke inentingen. Sommige dieren worden uit nood afgestaan, of komen zwervend op straat terecht. Dat medische kosten nu betaald kunnen worden uit het AOW-tegoed is goed nieuws.
Het bestuur van de gemeente Rotterdam heeft zich altijd positief uitgesproken over dierenwelzijnsbevorderende maatregelen. Naast consulten bij Minimax Dierendokter worden aankopen in bijv. een aangewezen dierenwinkel mogelijk gemaakt door de Rotterdampas.

(Opmerking SBH) Dit laatste is nog in ontwikkeling.
—-
Huisdierenwelzijn (SBH) heeft in de afgelopen jaren gesprekken gevoerd met onder meer gemeenten Amsterdam en Rotterdam over het belang van steun aan huisdieren van minima. Tijdens haar presentaties met het thema ‘armoede en huisdieren’ gaat ze in op de diverse mogelijkheden voor steun. Ook geeft SBH presentaties aan maatschappelijke- en bewindvoerdersorganisaties. Meer weten? www.huisdierenwelzijn.nl

Rotterdammers met AOW stadspas mogen nu ook met hun huisdier naar de dierendokter.