1 maart 2018 – Prachtige gift van Protestantse gemeente ‘s-Heerenberg Zeddam aan Huisdierenwelzijn.

Wij bedanken de Protestantse gemeente ‘s-Heerenberg Zeddam voor de gift van Euro 200 voor steun aan de stichting voor hulp aan de eigenaren van minima huisdieren. Wij steunen met ons gratis hulpproject Wat Nu? huisdier-eigenaren met kleine beurs die door ziekte of andere ernstige situatie tijdelijk niet, of niet volledig, de zorg voor het huisdier zelf aankunnen, zoals bijv. wandelen met de hond of verschonen van de kattenbak. Wij matchen de hulpvrager met een vrijwilliger. Inmiddels heeft de stichting zo’n 2.200 vrijwilligers, die bereid zijn om in de eigen wijk of buurt tijdelijk hulp te bieden. Het is niet meer dan een goede burendienst en onbezoldigd.

Ook steunt de stichting een medische behandeling van ernstig zieke of gewonde huisdieren van mensen verkerend in minima situatie. De gift die de protestantse gemeente heeft gedaan aan onze stichting zal volledig worden besteed aan medische acute behandeling van ernstig zieke minima huisdieren.

Voor veel mensen is het hebben van een huisdier erg belangrijk. Het huisdier biedt ze genegenheid en geeft geen mening over wie of wat je bent. Juist in een moeilijke periode (verlies baan, ziekte of onder omstandigheid) kan een huisdier veel steun bieden.

Maar, als het huisdier plotseling ziek wordt staat de eigenaar met de handen in het haar. Er is onvoldoende aan financiele middelen om naar de dierenarts te gaan en het dier te laten behandelen. Huisdierenwelzijn steunt -binnen haar mogelijkheden- een medische acute behandeling van het huisdier. Betaling van de kosten geschiedt altijd rechtstreeks aan de dierenarts.

Wij bedanken de leden van de Protestantse gemeente ‘s-Heerenberg – Zeddam voor deze mooie donatie.

Protestantse gemeente ‘s-Heerenberg Zeddam verrast SBH met gift.