Hulpproject ‘Wat nu?’ is per 01-01-2021 gestopt bij onze stichting. Het is een succesvol initiatief dat in 2017 is gestart. Het project is destijds bij toeval -door een hulpvraag van het Leger des Heils- ontstaan. Echter in de loop der tijd komt onze echte core-business, het 24/7 steunen van medische acute noodhulp voor minima huisdieren, steeds meer in gedrang.

Daarom zijn we blij dat collega Stichting Blijdschap voor de Dieren: www.bvdd.eu/dierenbuddy/ ons project onder eigen beheer wil voortzetten en verder vormgeven.

De vele deelnemers (vrijblijvende vrijwilligers) op onze lijst zullen per mailbrief door ons worden geïnformeerd over de beëindiging. Gegevens van clienten worden niet overgedragen aan de collega. E.e.a. in het kader van de AVG. Het gaat hier dus puur en alleen om het concept van het project. Deelnemers die bij onze stichting op de lijst staan als vrijwilliger voor het Wat Nu? project kunnen zich weer opnieuw aanmelden bij Stichting Blijdschap voor de dieren.

Wij bedanken onze vrijwilligers en alle andere geïnteresseerden voor hun steun en enthousiasme. Wij hopen dat Wat Nu? een prachtige toekomst tegemoet mag gaan met vele vrijwilligers die steun willen bieden.

Landelijk gratis hulpproject Wat Nu? van Huisdierenwelzijn is per 01-01-2021 gestopt.