Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn

Aanvraagformulier

Zoek
Sluit dit zoekvak.
Medisch aanvraag formulier

Wij steunen binnen onze voorwaarden en beschikbare financiële middelen een ernstig ziek of gewond minima huisdier.
Dit formulier betreft alleen het doen van de aanvraag voor een eventuele steunverlening en mag niet worden gezien als een toezegging.
Uw aanvraagformulier wordt ter beoordeling voorgelegd aan het bestuur van de stichting.
Over het formele besluit of u al dan niet in aanmerking kunt komen voor onze steun informeren wij u op later moment.

*) betekent verplicht veld om in te vullen

LEES DIT EERST. De stichting steunt -onder voorwaarden- huisdiereigenaren die zijn aangewezen op de voedselbank, onder bewind staan en/of een netto bijstandsuitkering hebben, zoals vastgesteld door de overheid op 1 januari 2024.

Let op! Woont u in de gemeente Groningen. Dan hanteert deze gemeente een andere inkomensnorm.
Zie hiervoor de website: https://stadjerspas.gemeente.groningen.nl

Bent u aangesloten bij de gewone Voedselbank of staat u onder bewind dan hoeft u hieronder geen gezinssamenstelling en maand inkomen in te vullen. Uw financiële gegevens worden door deze organisatie(s) al voldoende gecontroleerd.
De stichting kan uw inkomensoverzicht opvragen indien zij dit ter controle nodig acht.
Let op! Stuur ons nooit ongevraagd uw uitkeringsgegevens.