Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn

Activiteiten

Zoek
Sluit dit zoekvak.
Activiteiten

De stichting heeft een aantal andere taken die zij naast de 24/7 acute medische hulp aan minima huisdieren onderneemt om het welzijn van huisdieren in brede zin te stimuleren. Met name betreft dit een informerende en adviserende rol.

Dierenvoedselbanken

De stichting adviseert desgewenst de dierenvoedselbanken in Nederland. Op de website bij Dierenvoedselbanken staat een lijst met adresgegevens. Gegevens van de dierenvoedselbanken zijn per provincie oproepbaar. Wij proberen de lijst zo actueel mogelijk te houden, maar zijn voor input afhankelijk van de gegevens die de voedselbanken ons verstrekken. Klik hier om naar de lijst te gaan.

Landelijk platform
De stichting fungeert als een landelijk platform over onderwerpen die betrekking hebben op minima huishoudens met huisdieren.
Maatschappelijke organisaties, bewindvoerders, gemeenten, maar ook huisdiereigenaren kunnen de stichting bereiken met vragen over armoede en het houden van huisdieren. Lees meer bij onderstaande vragen:

Stichting Huisdierenwelzijn zet zich in voor minima huishoudens met huisdieren. Door een goede samenwerking te creëren met maatschappelijke organisaties, bewindvoerders,  gemeenten en collega’s dierenwelzijn organisaties fungeert de stichting als landelijk platform over en voor minima huishoudens met huisdieren.

Hier kunnen maatschappelijke organisaties, bewindvoerders, gemeenten, maar ook de minima huishoudens terecht voor advies en -zo nodig- binnen de mogelijkheden van de stichting het bieden van hulp.

De stichting geeft presentaties over het houden van huisdieren in minima huishoudens. Dit doet ze specifiek aan gemeenten, bewindvoerders en maatschappelijke organisaties die zich willen inzetten om dierenwelzijn breder onder de aandacht te brengen. Samenspel is de sleutel tot succes. Een presentatie kan worden aangevraagd via email: info@huisdierenwelzijn.nl

De stichting wordt regelmatig om advies en input gevraagd door gemeenten die doende zijn met de ontwikkeling of vernieuwing van hun nota dierenwelzijn. Zo is de stichting betrokken bij onder meer de gemeente Amsterdam (voor de ADAM-stadspas) en Arnhem (Gelrepas). De vraag van gemeenten aan de stichting is bijvoorbeeld om bij te dragen aan de totstandkoming van een concept voorstel m.b.t. het onderwerp minima huishoudens en dierenwelzijn in het algemeen.

De stichting hanteert een lijst met gemeenten die inmiddels een nota dierenwelzijn hebben ontwikkeld of -indien bij de stichting bekend-  doende zijn met het invullen van een gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid.

Voor nadere informatie of vragen over onze steun kunnen gemeenten met de stichting contact opnemen via info@huisdierenwelzijn.nl

Is de huisdiereigenaar aangesloten bij de reguliere voedselbank dan dient zij of hij een bewijs te overleggen van de registratie. Ook kan de voedselbank rechtstreeks aan de stichting een email sturen met vermelding dat hun client een actieve registratie heeft. Dit kan worden gestuurd naar aanvraag@huisdierenwelzijn. Staat de huisdiereigenaar onder bewind, dan dient de bewindvoerder een e-mail te sturen naar de stichting, waarin wordt bevestigd dat de client onder bewind staat, met daarbij de gerechtelijke beschikking. Dit kan worden gestuurd naar aanvraag@huisdierenwelzijn.nl.

Belangrijk: stuur ons nooit uw ID-gegevens met uw BSN-nummer en pasfoto Doe geen aanvragen anders dan via het medisch aanvraagformulier. Aanvragen die via de App binnenkomen worden niet in behandeling genomen.

De stichting kan zo nodig zelf aanvullende informatie bij de eigenaar of bewindvoerder opvragen.

De stichting zet zich -zo nodig- in voor het ondersteunen of voorstellen van wetswijzigingen en het creëren van een breed maatschappelijk draagvlak ten aanzien van welzijn van huisdieren, specifiek in een situatie waar huisdiereigenaren niet of onvoldoende in staat zijn te voorzien in de basisbehoeften van hun huisdier(en), als voeding, acute medische zorg en veiligheid.

Misvorming en doorfokken van raskatten, zoals de Scottish Fold
Een prachtig voorbeeld is het samenspel met Dier&Recht en andere collega’s voor het bereiken van een versneld voorstel voor wettelijk verbod door het ministerie LNV voor het vertonen, fokken en kopen van het kattenras Scottish Fold. Het ministerie heeft aangegeven waarschijnlijk per 1 januari 2025 de wet te realiseren.

De zichtbaar gevouwen oren worden veroorzaakt door een ernstige kraakbeenafwijking. Deze afwijking beperkt zich niet alleen tot alleen de zichtbare oren, maar het hele kraakbeen in het lichaam van deze kat is afwijkend, met als gevolg levenslang pijn in de gewrichten.
De stichting blijft zich inzetten -in samenspel met collega’s- voor dieren die lijden door misdadig foute fok.