Kortewijkstraat 2, 7906 AJ HOOGEVEEN – tel. 0528-220060 – email afspraak@dedierenkliniekhoogeveen.nl

SOCIAAL SPREEKUUR

Per 1 mei 2023 kunnen klanten van DE DIERENKLINIEK te Hoogeveen, die leven van een inkomen op of onder de bijstandsnorm, deelnemen aan een sociaal spreekuur tegen gereduceerd tarief. Ook klanten die zijn aangesloten bij de voedselbank en/of onder bewind staan kunnen deelnemen, mits het inkomen eveneens op of onder de bijstandsnorm is.

Deelname is mogelijk voor maximaal twee huisdieren, die op naam én woonadres van de eigenaar staan geregistreerd.
Het sociaal spreekuur geldt voor de behandeling van honden, katten en konijnen. Maximaal per eigenaar 2 huisdieren die vanaf de leeftijd van 6 maanden kunnen deelnemen aan het sociaal spreekuur. Onder de behandelingen vallen onder andere: consult, vaccinaties, urine onderzoek, bloed onderzoek en sterilisatie poezen en castratie katten. Op de website van De Dierenkliniek www.dedierenkliniekhoogeveen.nl vindt u meer informatie over het sociaal spreekuur. De dierenarts kan u verder informeren over de tarieven.

<strong>HOE KOM IK VOOR DEELNAME IN AANMERKING?</strong>
Om voor het sociaal tarief in aanmerking te komen, dient u als klant van De Dierenkliniek aan te tonen dat u aande gestelde voorwaarden voldoet.

De aanvraag om deel te nemen aan het sociaal spreekuur bij DE DIERENKLINIEK dient te worden gedaan via onze Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn, door invulling van onderstaand digitaal aanvraagformulier geeft u aan te willen deelnemen. Op basis van de door u geleverde inkomensgegevens start de beoordelen of u wel/niet in aanmerking komt voor deelname.
<strong>WAT ZIJN DE VOORWAARDEN VOOR DEELNAME?</strong>

Om voor het sociaal tarief in aanmerking te komen dient u aan te tonen dat u aan de door DE DIERENKLINIEK gestelde voorwaarden voldoet. Lees hier de voorwaarden-sociaal-spreekuur-De-Dierenklliniek
<strong>WAT IS DE INKOMENSGRENS OM DEEL TE NEMEN</strong>?

Het inkomen van u en uw partner of huisgenoten ligt op of onder de bijstandsnorm.
Daarbij maakt het niet uit of u een uitkering heeft, of een betaalde baan.
Ook als u en uw gezin onder bewind staan en/of zijn aangesloten bij de voedselbank is deelname aan de regeling mogelijk, mits het gezamenlijk besteedbare inkomen niet boven het bijstandsniveau uitkomt.

Hieronder ziet u de netto bedragen bijstand 2023. Verder informatie over de bijstandsnorm en andere uitkeringen kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid

Bijstandsuitkering 2023:
De netto uitkering voor mensen vanaf 21 jaar tot AOW gerechtigde leeftijd, inclusief vakantiegeld is:
Euro 1.708,08 voor gehuwden/samenwonenden
Euro 1.195,66 voor alleenstaanden en alleenstaande ouders

<strong>WELKE INKOMENSGEGEVENS DIENEN PER EMAIL TE WORDEN AANGELEVERD VOOR TOETSING?</strong>
De uitkeringsspecificatie bijstandsuitkering, niet ouder dan één maand
of salarisstroken van de afgelopen twee maanden
of bankafschriften van de afgelopen twee maanden, plus spaarrekening(en)
of bewijs van inschrijving bij de voedselbank<br>of de gerechtelijke beschikking van onder bewind stelling, plus een recent budgetoverzicht.
De inkomens gegevens dient u te mailen naar Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn, mailadres: hoogeveen-support@huisdierenwelzijn.nl
<strong>WAT IS DE GELDIGHEID VAN DE VOUCHER?</strong>

De verstrekte voucher is geldig voor de behandeling voor het sociaal tarief voor maximaal twee huisdieren (hond, kat of konijn) met een deelname vanaf de leeftijd van 6 maanden. De voucher is geldig zolang:

– het inkomen van u en uw gezin niet boven de bijstandsnorm uitkomt. Let op! Elke wijziging dient te worden doorgegeven aan de stichting en/of DE DIERENKLINIEK

– de einddatum dat uw inschrijving bij Voedselbank geldig is. In de toelatingsbrief van de voedselbank wordt een datum gegeven waarop waarop een verplichte hertoetsing van het inkomen moet plaats te vinden. Bij verlenging door de voedselbank van de termijn of bij stopzetting van de mogelijkheid om deel te nemen dient u de stichting en/of DE DIERENKLINIEK direct over de wijziging te informeren. 

– zolang DE DIERENKLINIEK zelf het sociaal tarief hanteert. Vooralsnog wordt de termijn gesteld tot einde 2023. Daarna geeft de kliniek aan of het sociaal tarief en sociaal spreekuur wel/niet wordt voorgezet.

– zolang het dier dat deelneemt aan de regeling leeft. Bij overlijden op uw naam geregistreerd zijn van het huisdier vervalt de regeling om deel te nemen aan het sociaal spreekuur. Een wijziging in de situatie dient u direct door te geven aan de stichting enof de dierenkliniek.

<strong>STICHTING BEVORDERING HUISDIERENWELZIJN</strong>
Stichting Huisdierenwelzijn ondersteunt DE DIERENKLINIEK met de toetsing of u valt onder de gestelde voorwaarden en uw inkomensgegevens correct zijn ontvangen. Bij akkoordbevinding stuurt de stichting u een email bericht met daarbij een voucher met unieke code.
Hiermee u zich bij de kliniek melden voor deelname aan het sociaal spreekuur en voor het maken van een afspraak.
Bij deelname aan het spreekuur dient u zich altijd te kunnen identificeren door het tonen van een identiteitsbewijs.
BELANGRIJK: Bij wijziging van het inkomen dient u dit direct door te geven aan de stichting en/of de kliniek.

<strong>MAXIMAAL AANTAL DIEREN</strong>

U kunt maximaal twee huisdieren (hond, kat of konijn), die zijn geregistreerd op uw eigen naam en woonadres, aanbieden.
Deelname kan voor uw huisdieren vanaf de leeftijd van 6 maanden. De dieren zullen worden behandeld tegen het sociaal tarief van De Dierenkliniek. Voor meer aanwezige huisdieren geldt het normale marktconforme tarief.

De inschrijving van de huisdieren die deelnemen tegen sociaal tarief geldt zolang de Dierenkliniek het sociale tarief hanteert. Einde 2023 wordt aangegeven of het sociaal spreekuur wordt voorgezet.U dient als klant ook tijdig te melden als uw dier is overleden of dat het dier niet meer geregistreerd staat op uw naam. Elke wijziging m.b.t. uw deelnemende huisdieren, of wijziging van uw eigen situatie dient u tijdig door te geven aan de kliniek en/of de stichting.
<strong>VERPLICHT CHIPPEN</strong>

De huisdieren die voor deelname aan het sociaal tarief worden geregistreerd, moeten zijn gechipt. Check als uw huisdier al een chipregistratie heeft op Chipnummer.nl of de gegevens nog actueel zijn en wijzig uw gegevens indien nodig. Neem -als u dat heeft- ook het EU-paspoortje van uw huisdier mee naar de kliniek. Heeft uw dier of hebben uw dieren bij het eerste bezoek aan de kliniek nog geen chip dan dient dit te worden gemeld. De chip is verplicht en hiervoor worden door DE DIERENKLINIEK extra kosten in rekening gebracht. De registratie van het dier of de dieren mag alleen worden gedaan en geregistreerd op uw naam en uw woonadres, niet op een andere naam of adres.
<strong>DE KLINIEK KAN DEELNAME WEIGEREN</strong>

Wanneer DE DIERENKLINIEK aanwijzingen heeft van fraude met de door u verstrekte gegevens heeft ze het recht om u direct als klant te weigeren en uit te sluiten van deelname aan het sociaal spreekuur met sociaal tarief.
Voorbeelden hiervan zijn:

-Er worden oude, gemanipuleerde of verkeerde financiële gegevens aangeleverd
-De eigenaar verwisselt de identiteit van de huisdieren met het doel om meer dan twee huisdieren voor het sociaal tarief te laten behandelen
-Een eigenaar biedt een huisdier van iemand anders aan, als zijnde haar of zijn huisdier

Ook geldt voor DE DIERENKLINIEK het recht om klanten die ongewenst gedrag vertonen te weigeren, zoals verbaal of fysiek geweld tegen onze medewerkers en onze klanten. Wij benadrukken: Het sociaal tarief is een gunst, géén recht!

Vul hieronder het digitale aanvraagformulier voor toetsing deelname aan het sociaal spreekuur tegen sociaal tarief. Heeft u vragen over de aanlevering van uw financiële gegevens? Stuur een mail naar: hoogeveen-support@huisdierenwelzijn.nl en wij helpen u verder. 

AANVRAAGFORMULIER voor deelname sociaal spreekuur van DE DIERENKLINIEK - Hoogeveen 

GEGEVENSBESCHERMING. Voordat u dit formulier invult dient u op de hoogte te zijn van onze Privacy Verklaring.
U kunt de verklaring lezen door hier te klikken.
Ik heb de Privacy Verklaring van de stichting gelezen en ga akkoord met registratie en vastlegging van mijn gegevens.*
BELANGRIJK!
Naast deze digitale aanvraag dient u uw inkomensgegevens aan te leveren bij de stichting via het e-mail adres:hoogeveen-support@huisdierenwelzijn.nl
De ontvangen inkomensgegevens worden dan samengevoegd met uw digitale aanvraag en vervolgens door de stihting in behandeling genomen.
Uw informatie wordt vertrouwelijk behandeld. LET OP! Stuur ons nooit uw identiteitsbewijs.
GEGEVENS AANVRAGERGegevens waar een * bij staat zijn verplicht om in te vullen.
Checkbox:*
Voornaam:*
Initialen:*
Achternaam:*
Adres en huisnr.*
Postcode:*
Woonplaats:*
Geb.datum: (voorbeeld: 01-03-2018) *
Telefoon 1 *
Telefoon 2 (optioneel):
E-mail:*
Uw gezinssamenstelling:*
Soort uitkering: *
Ik heb een bewindvoerder:*
U heeft een gerechtelijke beschikking van onder bewindstelling
Kantoor bewindvoerder:
Naam bewindvoerder:
Tel.nr. bewindvoeder:
Client bij gewone Voedselbank*
Woonplaats vestiging voedselbank:
Datum eerstvolgende hercontrole van uw inkomensgegevens door de Voedselbank
Client nr:
Ik meld mij aan voor de digitale nieuwsbrief van de stichting*
Beveiligingsvraag: Neem de getoonde code over in het lege vakje. Kunt u de gegeven code niet goed lezen, druk dan op het pijltje en u krijgt direct een nieuwe code om te typen.