Nota Dierenwelzijn gemeenten

Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn stimuleert bij gemeenten de invoering van een Nota Dierenwelzijn en opname van een beleid voor steun aan huisdieren van mensen verkerend in ernstige minima situatie. De stichting is partner van een aantal gemeenten m.b.t. dierenwelzijn minima huisdieren, zoals de gemeente Amsterdam en Rotterdam. Met een aantal andere gemeenten is inmiddels contact over inventarisatie voorbereiding dierenwelzijn beleid of over de definitieve invulling van het dierenwelzijn beleid.

 

De stichting adviseert gemeenten over goed dierenwelzijn beleid, onder meer ten aanzien van:

 • opvang van huisdieren zonder eigenaar in de gemeente;
 • steunen ernstig zieke of gewonde huisdieren van eigenaren die verkeren in ernstige minima situatie;
 • opvang huisdieren bij calamiteit (brand, overstroming, enz.)
 • opvang huisdieren wegens uitplaatsing of acute opname in een instelling van de eigenaar;
 • opvang huisdieren van eigenaren die langdurig of definitief naar een zorgcentrum of verpleeghuis gaan;
 • samenspel met bewindvoerders, maatschappelijke organisaties ten aanzien van beleid armoede en huisdieren;
 • stimuleren samenspel tussen locale dierenwelzijn organisaties, natuurbeheer, stadsbeheer, stadsplanologen, dierenpolitie, dierenartsen en maatschappelijke organisaties enzovoorts via inzet van een adviescommissie dierenwelzijn;
 • TNR-aanpak (Trap, Neuter en Return methode, ofwel vangen, neutraliseren en terugplaatsen) van zwerfkatten, afvangen en -voorzover mogelijk- socialiseren wilde katten. Terugplaatsing alleen als een dier niet meer te socialiseren is;
 • tegengaan overlast zwerfdieren in de gemeente en omringende natuurgebieden;
 • euthanaseren niet meer plaatsbare zwerfdieren, puur als uiterste situatie, bijvoorbeeld als terugplaatsing van het dier in de natuur vanwege de medische conditie van het dier niet reëel is;
 • voorlichting aan burgers ten aanzien van goed huisdieren bezit en risico’s zoönosen;

Links naar gemeenten en publicaties m.b.t. bevordering dierenwelzijn.
Amsterdam
https://www.amsterdam.nl/toerisme-vrije-tijd/dieren/dierenhulp-minima/
https://www.gemeente.nu/sociaal/bijstand/duizenden-minima-maken-gebruik-van-dierenhulp/
https://www.gemeente.nu/veiligheid/amsterdam-stelt-bijtprotocol-op-voor-honden/

Rotterdam
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/dieren/
Publicatie aow-ers krijgen tegoed voor MiniMax dierendokter
https://www.dierenbescherming.nl/dierenasiel/dierenopvangcentrum-rotterdam/nieuws/aow-ers-krijgen-tegoed-voor-minimax-dierendokter

Helmond
https://www.helmond.nl/1/minima/Advies-en-hulp

Lelystad
(volgt)