#GIVING TUESDAY Geef voor steun aan ernstig zieke of gewonde huisdieren van eigenaren die door omstandigheden in minima situatie zijn geraakt. Veelal onder bewind staan en/of zijn aangesloten bij de voedselbank. In Nederland tellen wij ca. 600.000 huisdieren (honden/katten) die leven in zeer laag inkomen huishoudens.

Door de vele crisissen (corona, energie en oorlog in Oekraïne) is het aantal huishoudens dat in de problemen is geraakt fors gestegen.

De stichting ziet dat het aantal noodhulp aanvragen dit jaar met 40% is gestegen. In 2023 zal nagenoeg de economische situatie niet snel verbeteren en vreest men dat het percentage met steunaanvragen verder zal stijgen.

Ook mensen die net boven het sociaal minimum niveau leven, ZZP-er zijn of een klein AOW-tje hebben, komen met hun acuut zieke huisdier in de problemen. De gang naar de dierenarts wordt uitgesteld, of erger helemaal niet gedaan, met alle gevolgen voor de huisdieren. De medische behandeling kunnen ze gewoonweg niet betalen.

Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn steunt binnen haar mogelijkheden de ernstig zieke huisdieren, zodat ze kunnen worden behandeld en terug mogen naar de eigen baas in vertrouwde omgeving. Geen euthanasie of naar een asiel. Wij weten dat er veel liefde en genegenheid is voor het huisdier en een belangrijk deel vormt van het gezin. 

Doneer en help ons helpen, zodat we de dieren in acute medische nood 24/7 acuut kunnen steunen. Ons werk doen wij onbezoldigd en wij zijn voor dierenartsen 24/7 via ons noodnummer bereikbaar. Help ons helpen, samen sterk!