In samenspel met dierenartsen biedt SBH financiële steun voor acuut zieke huisdieren. Wij bespreken de anamnese, urgentie, behandeltarief en wijze van financiering. Bij meerdere klinieken staat onze donatie box. Donaties zijn bestemd voor acute behandeling.


SBH heeft in het land inmiddels contact met ca. 500 dierenartsen en -klinieken over cliënten met een hulpvraag. Dagelijks komen er nieuwe contacten bij. Wij nemen altijd contact op met de dierenarts om de situatie te bespreken.
De stichting kan door dierenartsen/specialisten ook rechtstreek worden benaderd met vragen over steun voor hun cliënten. De stichting is  7 dagen per week bereikbaar via 06-12660654. Voor particulieren gelden andere tijdstippen.
SBH steunt eigenaren die in ernstige financiële nood verkeren en zijn aangewezen op de voedselbank en/of onder bewind staan.

Voorwaarden voor steun:
 • SBH steunt acute medische situaties (denk aan Pyometra, acuut blaasprobleem, ernstige KNO- of gebitsproblemen, breuken en andere levensbedreigende situaties).
 • SBH steunt geen reguliere dierzorg (entingen, neutralisatie, vlooien- en ontwormingsmiddelen) of langdurige behandeling van, of medicatie voor chronisch zieke dieren (atopie, epilepsie, suiker, hartproblemen, enz.)
 • SBH steunt geen dieren die zijn genomen in de financieel al moeilijke periode van de eigenaar (pups of kittens of oudere dieren overgenomen van derden).
 • SBH honoreert geen oude openstaande rekeningen bij de dierenarts, of rekeningen die inmiddels cash of per pin door de eigenaar of familie zijn betaald.
 • SBH steunt in principe geen euthanasie, tenzij niet behandelen een ernstige lijdensweg betekent.
 • Door SBH aan de dierenarts of specialist toegezegde (deel)bijdragen worden rechtstreeks betaald t.g.v. de rekening van de dierenarts, nooit aan de eigenaar.
 • SBH verricht de betaling zoveel mogelijk terstond na ontvangst van de factuur van de dierenarts. De factuur dient op naam en adres te zijn gesteld van de eigenaar. De factuur kan per Email worden gestuurd naar info@huisdierenwelzijn.nl, waarin vermeld de door SBH toegezegde (deel)bijdrage.
 • SBH vereist een tweetal foto’s van het behandelde huisdier. Liefst genomen tijdens de behandeling. De foto’s kunnen door de dierenarts of paraveterinair naar SBH worden gemaild of geappt.
Wat verwacht SBH van de eigenaar:
 • De eigenaar dient alsnog zo spoedig mogelijk zelf of met hulp van een begeleider/bewindvoerder een steunaanvraag in te dienen, zodat de stichting kan beoordelen of de aanvraag valt onder de door haar gestelde voorwaarden. SBH zal vervolgens zelf met de dierenarts, de eigenaar en/of de bewindvoerder contact opnemen over haar besluit om wel/niet financieel steunen. Het aanvraagformulier is te vinden bij Medisch
 • De eigenaar dient toestemming te geven aan de dierenarts dat SBH inzage krijgt in de patiëntgegevens van het huisdier. Dit dient zij/hij bekend te maken aan de dierenarts.
 • Indien SBH zelf geen financiële steun kan bieden, zal zij de eigenaar zonodig advies geven waar mogelijkerwijs elders nog steun kan worden aangevraagd.

NOOT: De stichting kan nooit garantie geven voor steun, omdat ze zelf volledig is aangewezen op verkrijging van donaties en giften. De stichting krijgt geen subsidies of fondsen van loterijen.

De SBH donatie boxen die bij dierenartsen zijn geplaatst dragen bij aan het bieden van acute medische steun aan ernstig zieke of gewonde minima huisdieren. Wij hopen dan ook dat veel dierenartsen toestemming geven om een box in hun kliniek te mogen plaatsen. Zie in de rechterkolom waar onze boxen inmiddels staan en hoe een nieuwe box kan worden aangevraagd.


Op de webpagina gesteunde huisdieren geven wij beknopt een overzicht van recent geholpen dieren die door SBH zijn gesteund. Wij bedanken de dierenarts of specialist en haar/zijn team voor de goede zorg voor de geholpen dieren en voor het vertrouwen in onze stichting. Samen staan we sterk! Samen tegen dierenleed!

BELANGRIJK! Tijdelijke stop nieuwe steunaanvragen acute hulp zieke of gewonde huisdieren.  

Wegens het hoge aantal ontvangen steunaanvragen in januari en februari voor behandeling zieke of gewonde huisdieren worden eerst de lopende aanvragen door de stichting afgewikkeld.

Derhalve zullen geen nieuwe aanvragen in behandeling worden genomen vanaf 15 februari tot 5 maartVoor andere vragen of advies zijn wij gewoon bereikbaar.