SBH steunt huisdiereigenaren die in minima situatie zijn gekomen en onvoldoende kunnen zorgen voor hun huisdier. Onder voorwaarden kan de stichting steun bieden. Ze kan nooit garantie bieden voor steun, omdat ze afhankelijk is van donaties en giften.


De omgeving roept vaak al snel: “Doe je dier toch de deur uit!“.

Maar een huisdier is voor veel mensen, dus ook voor mensen die het tijdelijk niet zonder hulp redden een heel dierbaar bezit.
Een huisdier biedt hun rust in een vaak stressvolle situatie. Een dier biedt hun genegenheid en is trouw. Voor mensen alleen, maar ook voor een gezin is een huisdier een belangrijk maatje.

Goede zorg voor een huisdier kan voor een eigenaar een probleem zijn omdat er niet voldoende middelen zijn voor bijvoorbeeld diervoeding of medische zorg. Nijpend wordt het als het huisdier acuut ernstig ziek wordt of gewond raakt. De kosten voor de dierenarts kunnen snel oplopen. Onder specifieke voorwaarden steunen wij de behandeling van een acuut ziek of gewond huisdier. De stichting kan echter nooit garantie geven voor financiële steun, omdat ze zelf volledig afhankelijk is van donaties en giften.

Doel van de stichting is niet het stimuleren van huisdieren bezit. Het houden van een huisdier in een situatie waar de eigenaar zelf in ernstige financiële nood verkeert is geen goede omgeving om een huisdier te houden en is vragen om problemen. Wij adviseren eigenaren die in ernstige minima situatie verkeren om geen nieuwe huisdieren op te nemen, of -als men echt in de knel komt- een teveel aan huisdieren, hoe moeilijk dan ook, te verminderen.
Samen kan worden gekeken naar een reële oplossing, bijvoorbeeld door hulp te bieden aan de eigenaar van het huisdier bij het zoeken naar een adres voor mogelijke herplaatsing.
Een traject dat emotioneel is, niet alleen voor de baas maar ook voor het huisdier. Het zoeken naar een nieuw gouden mandje voor een huisdier is zeker niet makkelijk en kost veel inzet en tijd.

Hier (en in de rechterkolom) vindt informatie over:

In het hoofdmenu vindt u informatie over: ons goede doel, financiële informatie, nieuws, landelijk platform, partners, sponsoring, nalaten, enzovoorts. Ook kunt u, door gebruik te maken van het contactformulier, digitaal uw vraag aan ons stellen.

WIJ BENADRUKKEN DAT DE STICHTING NOOIT GARANTIE KAN BIEDEN VOOR STEUN, OMDAT ZE ZELF VOLLEDIG AFHANKELIJK IS VAN DONATIES EN GIFTEN AFKOMSTIG VAN DERDEN.