Wij waarderen een periodieke donatie enorm. Een periodieke gift maakt het voor ons mogelijk meer zieke dieren te kunnen steunen.

  • Wilt u online doneren via een automatische periodieke machtiging? Dat kan via de online SEPA periodieke betalingsmodule.
Klik op het logo om verder te gaan

  • Wilt u liever schriftelijk aangeven dat u een maandelijks vast bedrag aan ons goede doel wilt doneren? Dat kan door gebruik te maken van een te downloaden machtigingsformulier. Download de machtiging, print het uit. Het volledig ingevulde en ondertekende formulier kunt u verzenden naar ons postadres: Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn, ‘t Haantje 62, 7847 TD ‘t Haantje. Wij bevestigen u de ontvangst van uw formulier met daarbij een uniek donateur nummer. De automatische afschrijving van uw donatie gaat in op de 1e dag van de eerstvolgende maand, na dagtekening van uw machtiging.

Klik hier om naar het formulier te gaan


Voor beide vormen geldt, dat u te allen tijden uw periodieke betaling kunt stopzetten. Dit kunt u doen door een Email te sturen naar info@huisdierenwelzijn.nl, met vermelding ‘stopzetting periodieke donatie’ of ons per brief te informeren. (Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn, ‘t Haantje 62, 7847 TD ‘t Haantje (Drenthe). Geef daarbij uw naam, adresgegevens en uw donateur nummer.