Minima huisdieren in nota Dierenwelzijn gemeenten

Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn heeft samenspel bereikt met onderstaande gemeenten met betrekking tot het bieden van steun of geven van advies aan eigenaren verkerend in minima situatie met een huisdier. Dit is gerealiseerd door een vernieuwd beleid dierenwelzijn.

Wij stimuleren gemeenten om in hun beleid dierenwelzijn (Nota Dierenwelzijn) aandacht te geven aan minima en aanwezigheid van huisdieren. Inmiddels is in het beleid van onderstaande 3 gemeenten onze stichting opgenomen als adviserend platform en hebben wij meegewerkt aan de totstandkoming van regelingen voor minima huisdieren en/of zijn deelnemer commissie/kennistafel dierenwelzijn.

 

 

  •  Gemeente Amsterdam – Amsterdamse hulp aan Minima regeling (ADAM regeling)
  •  Gemeente Rotterdam   – Minima regeling
  •  Gemeente Diemen – (testperiode) minima regeling gelijk aan ADAM regeling

De stichting heeft in het kader van bevordering dierenwelzijn van minima huisdieren ook advies gegeven aan raadsleden van gemeenten Den Helder, Lelystad, Amstelveen, Venray en Gouda.

De volgende gemeenten hebben recent de hondenbelasting afgeschaft: Amsterdam en Rotterdam, wij hopen dat meer gemeenten dit voorbeeld gaan volgen en de opbrengst omzetten naar daadwerkelijke steun om dierenwelzijn te bevorderen. Denk hierbij aan medische zorg dieren van minima, sterilisatieproject, chipproject, snellere opvang dieren bij acute uitplaatsing uit woning eigenaar of verbetering uitlaatzones honden in gemeenten.


Hulpproject ‘Wat Nu?’ Rondje om met andermans hondje.

Begin februari 2017 is gestart met het hulpproject ‘Wat Nu?’ om ouderen of zieke/zwakke mensen met een huisdier tijdelijk bij te staan met het uitlaten van een hond of verschonen van een kattenbak. Hiervoor heeft de stichting mensen in Nederland opgeroepen om vrijwilliger te worden om in de eigen nabije omgeving mensen in tijdelijke nood met een huisdier te helpen.

Het werk van de stichting is zoveel mogelijk mensen die willen helpen te registreren en op basis van postcode bij een zorgvraag een match te kunnen krijgen tussen de vrijwilliger en de zorgvrager.

Het betreft een gratis ‘buren’service en is alleen van toepassing voor hulp aan mensen met een kleine beurs, die financieel niet in staat zijn om zorg voor hun huisdier in te huren. Vrijwilligers die deelnemen dienen 18 jaar of ouder te zijn. Zowel de vrijwilliger alsook de zorgvrager dienen een aansprakelijkheidsverzekering particulieren te hebben.

Er is uiterst positief gereageerd op deze ontwikkeling en het matchen van mensen die zorg nodig hebben met een nabije vrijwilliger is succesvol.