Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn

Organisatie

Zoek
Sluit dit zoekvak.
Visie en missie

Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn streeft naar een meer duurzame zorg op landelijke basis voor het welzijn en gezondheid van het minima huisdier (hond/kat). De stichting wil het politiek en maatschappelijk bewustzijn van het belang van dierenwelzijn versterken en hierbij ook specifiek aandacht vragen voor de grote ‘vergeten’ groep minima huisdieren. De stichting vraagt aandacht voor aanwezige huisdieren in huishoudens die verkeren op of onder de armoedegrens. Ze stimuleert goed beleid voor minima en houden van huisdieren in de gemeentelijke nota’s dierenwelzijn. De stichting participeert zo nodig als adviseur in commissies dierenwelzijn.

Doelstellingen

Het bieden van tijdelijke steun aan eigenaren van huisdieren (hond/kat) die in nood verkeren, zelf aangewezen zijn op de voedselbank en/of onder bewind staan, waardoor ze niet of onvoldoende in staat zijn te voorzien in de basisbehoeften van hun huisdieren, zoals: voeding, acute medische zorg en veiligheid.

Het geven van voorlichting over het houden en verzorgen van huisdieren.

Het in kaart brengen van aantallen minima huisdieren en hun algemene gesteldheid in een leefomgeving waar eigenaren zelf zijn aangewezen op de voedselbank (onder huisdieren wordt hier verstaan hond en kat).

Het signaleren van verwaarlozing van huisdieren of commerciële fok en zo nodig steun bieden bij het zoeken naar de mogelijkheid van herplaatsing/uitplaatsing van het dier of de dieren.

Het inzetten van wetswijzigingen en creëren van een breed maatschappelijk draagvlak ten aanzien van welzijn van huisdieren, specifiek in een situatie waar huisdiereigenaren niet of onvoldoende in staat zijn te voorzien in de basisbehoeften van hun huisdieren, als voeding, acute medische zorg en veiligheid.

Beleidsnota

De beleidsnota over de periode 2023-2025 is online beschikbaar (klik hier)

Bestuur

Mevr. E.J. van Doorne (voorzitter)
Mevr. Drs. B.C.M. Caminada (vice voorzitter)
Dhr. S.C. Ott (secretaris)
Dhr. P. van Doorne (penningmeester)
Mevr. C.P. Pot (algemeen bestuurslid)

De bestuursleden ontvangen geen beloning.