Het hoofddoel van de Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn is gericht op het welzijn van de huisdieren van mensen die (tijdelijk) zelf zijn aangewezen op de voedselbank en/of onder bewind staan en niet of onvoldoende kunnen voorzien in de  acute medische zorg voor hun huisdier. Hiertoe wendt de stichting donaties aan voor het mogelijk maken van acute medische zorg, e.e.a. volgens een nauwgezet protocol. De stichting fungeert bovendien als een landelijk platform voor informatie en samenwerking gericht op het welzijn van deze groep huisdieren. De stichting is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) en CBF Erkend goed doel.

Acute medische zorg 

De stichting steunt eigenaren met een huisdier die (tijdelijk) zelf zijn aangewezen op de voedselbank en/of onder bewind staan en niet of onvoldoende kunnen voorzien in de acute zorg voor hun huisdier, met name acute medische zorg. Het betreft alleen steun aan honden en katten.

Platform voor informatie 

De stichting is een landelijk platform voor mensen verkerend in een minima situatie, die vragen hebben over hun huisdier. Ook gemeenten, maatschappelijk werkers en bewindvoerders en andere geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de stichting voor informatie over armoede en houden van huisdieren. 

Samenwerking

De stichting zoekt actief naar samenspel of samenwerking met collega dierenwelzijn organisaties, dierenartsen, bewindvoerders, maatschappelijke organisaties en gemeenten om wegwijzer te kunnen zijn voor mensen in minima situatie met een hulpvraag voor hun huisdier(en).

De omgeving roept al snel: “Doe je dier toch de deur uit!“. Maar een huisdier is voor veel mensen, dus ook voor mensen die het tijdelijk niet zonder hulp redden een heel dierbaar bezit. Een dier biedt ze rust in een vaak stressvolle situatie. Een dier biedt ze genegenheid en is trouw. Voor mensen alleen, maar ook voor een heel gezin is een huisdier een belangrijk maatje. We vergeten te vaak dat het hebben van een huisdier kan bijdragen tot het aangaan en houden van sociale contacten. Voor kinderen in gezinnen die leven in armoede situatie is het kunnen verzorgen van een huisdier belangrijk, het maakt ze weerbaarder en geeft ze gevoel van verantwoording. 

De stichting kan nooit garantie geven voor financiële steun, omdat ze zelf volledig afhankelijk is van donaties en giften. Doel van de stichting is absoluut niet het stimuleren van huisdieren bezit in een situatie waar financiële noden zijn.  Het houden van een huisdier in een situatie waar de eigenaar zelf in ernstige financiële nood verkeert is niet altijd een optimale omgeving om een huisdier te houden en kan vragen om problemen, zeker als een dier ziek wordt of gewond is geraakt. Wij adviseren eigenaren in ernstige minima situatie om geen nieuwe huisdieren op te nemen, of teveel aanwezige huisdieren zo mogelijk te verminderen.