STICHTING BEVORDERING HUISDIERENWELZIJN is ANBI, CBF Erkend Goed Doel en lid van Goede Doelen Nederland.


TOELICHTING:

Algemeen Nut Beogende Instelling:

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. De Belastingdienst heeft Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).    Via de website van de belastingdienst is te controleren of een organisatie is aangewezen als ANBI. Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn heeft de ANBI status ontvangen en beschikt over een RSIN nummer: 853777585. Lees meer over ANBI

CBF Erkend Goed Doel: 

De stichting voldoet aan de nieuwe CBF-erkenning voor goede doelen van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). De erkenning wordt toegekend aan fondsenwervende organisaties, die zich op verantwoorde wijze bezighouden met het inzamelen van geld voor een goed doel. Huisdierenwelzijn heeft 1 juli 2015 de CBF-erkenning Erkend Goed Doel gekregen. Daarmee behoort de stichting tot de 500 door CBF erkende goede doelen. Een Erkend Goed Doel voldoet aan strenge kwaliteitseisen. Toezichthouder CBF controleert dit. Zo kunt u ervan uitgaan dat het goede doel bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met iedere euro, verantwoording aflegt, zich laat controleren en respectvol omgaat met haar donateurs.

Toetsing door de toezichthouder: Het CBF controleert deze kwaliteitseisen door erkende goede doelen jaarlijks te checken en eens in de drie jaar uitgebreid te toetsen. Lees meer over het CBF

Goede Doelen Nederland:

De stichting is lid van dé brancheorganisatie van erkende in Nederland gevestigde goede doelen, Goede Doelen Nederland. Ruim 160 goede doelen zijn bij deze brancheorganisatie aangesloten. Lees meer over Goede Doelen Nederland


SBH_Jaarverslag 2017 (PDF)

SBH Jaarverslag 2016 (PDF)

SBH Jaarverslag 2015 (PDF)