SBH Beleidsnota 2023-2025

Oprichtingsakte SBH (PDF)


Het bestuur van Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn bestaat uit: een voorzitter, een secretaris, een penning-meester, een vicevoorzitter en een algemeen bestuurslid. Daarnaast werkt de stichting met vrijwilligers.

Bestuur:

 • Mevrouw E.J. (Lilianne) van Doorne, voorzitter/vrijwilliger
  (neven)functie: geen
 • De heer S.C. (Servan) Ott, secretaris/vrijwilliger
  (neven)functie: Fotograaf Servan Ott Natuur& Trouwfotografie
 • De heer P. (Piet) van Doorne, penningmeester/vrijwilliger
  (neven)functie: Financial Controller Schiphol Group
 • Mevrouw Drs. B.C.M. (Birgit) Caminada, vice voorzitter/vrijwilliger
  (neven)functie: Dierenarts Dierenkliniek Jol
 • Mevrouw C.P. (Paula) Pot, algemeen lid/vrijwilliger
  (neven)functie: geen
Lilianne van Doorne
Voorzitter
Servan Ott
Secretaris
Piet van Doorne
Penningmeester
Birgit Caminada
Vice voorzitter
Paula Pot
Algemeen bestuurslid
Vacature
Algemeen bestuurslid