Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn

Privacy Verklaring

Search
Close this search box.

Privacy verklaring

Dit is de privacy verklaring van de website www.huisdierenwelzijn.nl voor minima. Stichting Bevordering Huisdierenewelzijn is statutair gevestigd in Hoorn. Het postadres  is: ’t Haantje 62, 7847 TD ’t Haantje . Het KvK nummer is 60131381. De stichting is via de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verantwoordelijk voor juiste verwerking van persoonsgegevens. De AVG treedt in werking per 25 mei 2018 en stelt strengere eisen aan toestemming dan de eerdere Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De definitie van toestemming onder de AVG luidt als volgt: elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling hem betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt. Om persoonsgegevens te mogen verwerken, is een wettelijke grondslag nodig. Eén van de wettelijke grondslagen is toestemming van de betrokkene (degene van wie de persoonsgegevens worden verwerkt). Indien u vragen heeft kunt u deze per e-mail aan ons richten via info@kattencastratie.nl. In deze verklaring leggen wij u uit wat ons beleid is ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens, hoe wij uw gegevens verwerken, hoe we uw privacy waarborgen en welke rechten u heeft. Deze verklaring heeft betrekking op gegevens die wij verwerken van bezoekers van onze website, zoals: particulieren die een aanvraag doen voor medische hulp voor hun huisdier, dierenartsen, maatschappelijke organisaties en alle andere relaties van de stichting. Ons privacy beleid

 • De stichting respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website https://www.kattencastratie.nl
 • De stichting gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens;
 • De stichting deelt uw gegevens in principe niet met andere partijen, tenzij hiervoor aanvullende toestemming is verkregen van de eigenaar van persoonsgegevens.
 • De stichting houdt volledig rekening met uw privacy en houdt zich aan de eisen van de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving.
 • Uiteraard behandelen wij uw gegevens strikt vertrouwelijk, maar soms kan het nodig zijn om deze te delen met anderen. Denk hierbij aan dierenartsen voor steun voor uw kat(ten) of met collega dierenwelzijnsorganisaties voor participatie in kosten voor behandeling van uw kat(ten)

Leidraad voor ons is dat alleen die gegevens worden verstrekt die strikt noodzakelijk zijn om tot een juiste behandeling van uw huisdier te komen. Met onze relaties die beschikking krijgen over persoonsgegevens maken wij afspraak over strenge geheimhouding. De stichting verwerkt uw persoonsgegevens omdat u:

 • gebruik maakt of wil gaan maken van de diensten van de stichting;
 • een aanvraag doet voor steun voor uw kat(ten);
 • gegevens invult of achterlaat via bijvoorbeeld e-mail, de website of per telefoon;
 • de website van stichting bezoekt;
 • een zakelijke relatie heeft met de stichting.

De gegevens die we van u verzamelen levert u ons zelf aan. Om welke gegevens dat gaat is afhankelijk van de dienstverlening die u aan ons vraagt te verlenen. Verwerking persoonsgegevens De stichting verwerkt uw persoonsgegevens als we op grond van de wet- en regelgeving daartoe verplicht zijn. Voor goede communicatie tussen u en onze stichting gebruiken wij de van u ontvangen gegevens om contact met u op te nemen, bijvoorbeeld voor de behandeling van uw door u bij ons ingediende aanvraag met betrekking tot  steun bij dierenartsen voor u huisdier. Daarnaast ook voor de beantwoording van door u gestelde vragen aan de stichting met betrekking tot informatie/advies over dierenwelzijn of huisdierenzorg. Wij verwerken uw persoonsgegevens, omdat wij deze gegevens nodig hebben voor het goed kunnen uitvoeren van onze hulpverlening, of omdat de stichting een wettelijke verplichting heeft voor goede vastlegging van informatie en om aan te tonen dat u voor de registratie van uw persoonsgegevens aan onze stichting formeel toestemming heeft verleend. De stichting verwerkt uw persoonsgegevens bij verschillende processen, zoals:

 • Contact formulier op de website

Via het contactformulier op de website kunt u terecht voor vragen, opmerkingen en klachten over de stichting. Soms zal het nodig zijn om uw gegevens te delen met derden, bijvoorbeeld een dierenarts of specialist die uw dier gaat behandelen/opereren. Of met een collega organisatie, die uw vraag nog specifieker kan beantwoorden of een financiële bijdrage kan leveren bij de behandeling van uw zieke of gewonde huisdier. De gegevens die we u vragen in te vullen, hebben we nodig om met u te kunnen communiceren en om u zo snel mogelijk van dienst te kunnen zijn. Uw ingevulde gegevens worden versleuteld verzonden. Deze gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt dan be- of afhandeling van uw vraag, opmerking of klacht. Indien uw vraag of aanmelding voor steun resulteert in een boekhoudkundige verwerking, zijn wij wettelijk verplicht uw gegevens te bewaren voor een termijn van maximaal 3 jaar of zolang dit wettelijk vereist is.  Voor zaken die niet leiden tot een verplichte vastlegging of bewaring in onze administratie zullen wij uw gegevens niet bewaren. Hiervoor wordt een termijn gesteld om binnen 3 maanden uw gegevens uit ons bestand te wissen.  Voor een algemene vraag, via het contactformulier aan de stichting hebben wij de volgende gegevens van u nodig.

 • Naam, adres, postcode, woonplaats;
 • Telefoonnummer(s); e-mailadres;

In het contactformulier kunt u aanvinken of u akkoord gaat met de vastlegging door de stichting van uw contactgegevens. Denk hierbij bijvoorbeeld aan facturen die deels of geheel betaald zijn door de stichting aan uw dierenarts, de patiëntenkaart van uw huisdier en uw financiële onderbouwing waardoor voor de stichting aantoonbaar is dat u op moment van de aanvraag in minima situatie verkeerde. Beveiliging persoonsgegevens Wij beveiligen persoonsgegevens door:

 • onze website te beveiligen met een SSL-certificaat. Hiermee wordt vertrouwelijke informatie afgeschermd;
 • toegang tot elektronische systemen te beveiligen met een wachtwoord;
 • onze software actief te updaten en gebruik te maken van een firewall;

Wat zijn uw rechten. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming sturen naar info@huisdierenwelzijn.nl