Landelijk Hulpproject ‘Wat Nu?’ is gestopt per 01-01-2021. Het project-concept van het door ons ontwikkelde unieke landelijke hulpproject is overgedragen aan Stichting Blijdschap voor de dieren, zie www.bvdd.eu/dierenbuddy/. Het betreft hier alleen het concept van ons project, geen gegevens van onze vrijwilligers. Onze vrijwilligers kunnen zich desgewenst wel nieuw aanmelden bij Stichting Blijdschap voor de dieren.


Bron: SBS6 Hart van Nederland – Opname start Landelijk hulpproject met succesvolle eerste match.

Hulpproject ‘Wat Nu’? Tijdelijke buddy voor minima huisdieren.

Niet iedereen heeft familie of vrienden die kunnen bijspringen om te helpen. Vooral ouderen die plotseling worden geconfronteerd met een ziekte of ander lichamelijk ongemak, waardoor ze een tijdje aan huis gebonden zijn, maken zich terecht druk wanneer ze hun hondje niet kunnen uitlaten, of een ander huisdier niet de zorg kunnen geven die het nodig heeft.

‘Wat nu?’ is een landelijk initiatief van onze stichting.

Er zijn veel mensen met een kleine beurs die geen uitlaatservice of opvang voor een huisdier kunnen bekostigen. Natuurlijk willen ze dat hun huisdier de juiste zorg blijft krijgen. Een helpende hand van mensen uit de eigen buurt, een tijdelijke #dierenbuddy, is dan zeer welkom.

De werkzaamheden die steun behoeven betreffen het uitlaten van een hondje, of het meewandelen omdat iemand nogal slecht ter been is, of helpen bij het verschonen van de kattenbak, konijnenhok of vogelkooitje. Door project ‘Wat nu?’ snijdt het mes aan twee kanten. Niet alleen wordt het dier geholpen met goede zorg, ook neemt het feit dat iemand zich niet druk hoeft te maken over haar of zijn huisdier veel zorgen weg, waardoor mensen weer snel de oude zijn.

Vrijwilligers die zich aanmelden, als tijdelijke buddy, doen dat vrijblijvend. Hulp bieden is incidenteel. Wij weten namelijk niet uit welke hoek van ons land en op welk moment een aanvraag voor steun binnenkomt. De stichting matcht de zorgvrager met een vrijwilliger die in de buurt woont. Dit kan alleen als er voldoende mensen in die omgeving zijn aangemeld. Aanmelding is vrijblijvend. Wij zoeken dus heel veel vrijwilligers uit alle delen het hele land, zodat snel een goede match kan plaatsvinden. Wordt dieren buddy voor tijdelijke periode. Let op: hulp is niet op structurele basis, maar slechts een tijdelijke noodhulp.

Als de match tot stand is gekomen dan is het wel de bedoeling dat vrijwilliger en de zorgvrager goede afspraken met elkaar maken. Mocht door omstandigheden onverhoopt toch worden afgeweken van de hulpverlening dan hoort de stichting dat ook graag, zodat ze haar lijst met vrijwilligers/zorgvragers kan actualiseren.

Het is belangrijk dat de zorgvrager er bij een eerste kennismakingsgesprek met de vrijwilliger er niet alleen voor staat. Wij adviseren dat bijvoorbeeld een bekende van de zorgvrager of maatschappelijke hulp bij het gesprek aanwezig is. Veiligheid boven alles. ‘Een goede buur is beter dan een verre vriend’, maar tegenwoordig moeten we alert zijn.

Aanmelding vrijwilliger 

Vrijwilligers die op incidentele basis en in de eigen buurt/wijk hulp willen bieden aan eigenaren met een huisdier in tijdelijke nood, kunnen zich aanmelden via het formulier aanmelding vrijwilliger

Als wij een hulpvraag hebben gekregen bellen wij de vrijwilliger die in de wijk/buurt woont van de zorgvrager (op basis van postcode) en stemmen altijd eerst met de vrijwilliger af of hulp bieden haar/hem op dat moment past.

Het is belangrijk om goede afspraken te maken met de zorgvrager over de incidentele en tijdelijke noodhulp die door de vrijwilliger wordt geboden.

Indien een vrijwilliger eventueel ook bereid is om tijdelijk in een noodsituatie een huisdier op te vangen, dan kan dat worden aangegeven in het aanmeldingsformulier. Wij zijn naarstig op zoek naar meer pleegadressen verspreid over het land voor tijdelijke opvang van een huisdier als de eigenaar acuut moet worden opgenomen, bijvoorbeeld in een zorgcentrum of ziekenhuis.

Vereisten/Voorwaarden:
  • Vrijwilligers die zich aanmelden dienen in bezit te zijn van een Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren (AP) en 18 jaar of ouder te zijn.
  • Vrijwilligers die zelf verkeren in minimum uitkering situatie (bijv. bijstand hebben en/of onder bewind staan, enz.) mogen wel steun bieden bij uitlaten hond of verzorgen kattenbak, maar mogen geen pleegadres zijn voor tijdelijke opvang huisdier.
Aanmelding zorgvrager

Schroom niet en vraag hulp als u tijdelijk uw huisdier niet zelf kunt verzorgen. De hulp van vrijwilligers betreft bijvoorbeeld het uitlaten van uw hond of meehelpen met het verzorgen (eten geven, verschonen) van de andere huisdieren.

Vul het formulier aanmelding zorgvrager in. Wij stemmen na ontvangst van uw aanvraag telefonisch met uw af wat precies uw wensen zijn en voor welke periode. Daarna nemen wij contact op met een dichtstbijzijnde vrijwilliger en proberen een goede match tot stand te brengen. Voor de zorgvrager geldt dat zij/hij in bezit moet zijn van een Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren. De eigenaar blijft zelf verantwoordelijk voor haar/zijn huisdier.

Indien een huisdier voor een korte periode in een pleeggezin wordt opgenomen, omdat de eigenaar bijvoorbeeld een operatie moet ondergaan, is het raadzaam om onderling goede afspraken te maken over de termijn dat het dier bij het pleeggezin verblijft en over de kosten voor de normale verzorging van het huisdier gedurende de periode van opvang.

Ziekenhuis en hulphond

Wij hebben ook de vraag gekregen van een aantal ziekenhuizen om in nood steun te bieden bij het uitlaten van een hulphond van clienten die hun hond bij zich moeten houden, dus ook in de zorginstelling/ziekenhuis bij behandeling. Dit ingeval er zich een situatie mocht voordoen dat er uitval is van een vaste begeleider die de hond kan uitlaten. Wij houden ook hier rekening mee door een grotere lijst te hebben van vrijwilligers woonachtig rond de zorginstelling/ziekenhuis waar de patient tijdelijk kan verblijven. Let wel: Hieronder vallen niet de blinde geleide honden.

Aansprakelijkheid

Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn en haar team draagt op geen enkele wijze verantwoordelijkheid voor de uitvoering van taken en onderling gemaakte afspraken tussen de vrijwilliger en zorgvrager. Wij zijn niet aansprakelijk te stellen voor ontstane schade in welke vorm dan ook.

Help ons helpen het project landelijk nog beter bekendheid te geven

Doneer om ons project ‘WatNu?’ op landelijke basis nog beter bekendheid te geven en duurzaam te krijgen. Er is extra publiciteit nodig om veel meer mensen te bereiken om ook vrijwilliger te worden voor steun aan een nabije buur met een hulpvraag. Wij proberen een succesvolle match te maken, maar dan moet de lijst met vrijwilligers (gerangschikt op postcode) wel verder blijven groeien. Wij willen steunen in dorpen, plaatsen, steden…. van platteland tot in de stad.