Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn

Projecten

Zoek
Sluit dit zoekvak.
Projecten

Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn heeft, naast haar reguliere taak om minima huisdieren in acute medische nood -onder voorwaarden- te steunen, diverse projecten onderhanden.

De stichting zoekt bij het ontwikkelen en/of uitvoeren van projecten vaak naar samenspel met collega dierenwelzijnsorganisaties, dierenartsen, gemeenten en anderen.

Ons motto is Samen sterk!

De projecten kunnen wisselend zijn qua doel, maar hebben altijd betrekking op het stimuleren van het welzijn van huisdieren. De projecten kunnen één- of meerjarig zijn.