Kerngegevens SBH

Het hoofddoel van de stichting is gericht op het welzijn van de huisdieren van mensen die (tijdelijk) zelf zijn aangewezen op de voedselbank of op financieel gelijk minimum niveau verkeren en onder bewind staan en niet of onvoldoende kunnen voorzien in de basiszorg voor hun huisdier, met name op het gebied van voeding en acute medische zorg. Hiertoe wendt de stichting donaties aan voor het mogelijk maken van acute medische zorg volgens een nauwgezet protocol. De stichting fungeert bovendien als een landelijk platform voor informatie en samenwerking gericht op het welzijn van deze groep huisdieren.

Klik hier voor kerngegevens Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn
De stichting heeft ANBI status en beschikt over CBF keurmerk.

Kernactiviviteiten
  • Medische zorg en voeding

Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn steunt eigenaren met een huisdier die zelf (tijdelijk) zijn aangewezen op de voedselbank en/of onder bewind staan en niet of onvoldoende kunnen voorzien in de basiszorg voor hun huisdier, met name op het gebied van acute medische zorg en voeding via deelnemende voedselbanken. Het betreft hier alleen steun aan honden en katten, niet aan knaagdieren, vissen, vogels en reptielen.

  • Platform voor informatie 

De stichting is een landelijk platform voor mensen verkerend in een minima situatie, die vragen hebben over hun huisdier. Ook maatschappelijk werkers en bewindvoerders kunnen contact opnemen met de stichting voor informatie, of om te informeren naar mogelijkheden voor steun.

  • Samenwerking

De stichting zoekt actief naar een goed samenspel of samenwerking met collega dierenwelzijn organisaties, dierenartsen en specialisten, bewindvoerders, maatschappelijke organisaties, bedrijven, diervoeding leveranciers,  reguliere voedsel-banken, dierenvoedselbanken en gemeenten om een wegwijzer te kunnen zijn voor mensen met een hulpvraag.

Werkwijze

De omgeving roept al snel: “Doe je dier toch de deur uit!“. Maar een huisdier is voor veel mensen, dus ook voor mensen die het tijdelijk niet zonder hulp redden een heel dierbaar bezit. Een dier biedt ze rust in een vaak stressvolle situatie. Een dier biedt ze genegenheid en is trouw. Voor mensen alleen, maar ook voor een heel gezin is een huisdier een belangrijk maatje. We vergeten te vaak dat het hebben van een huisdier kan bijdragen tot het aangaan en houden van sociale contacten.

Goede zorg voor een huisdier kan voor een eigenaar een probleem zijn omdat er niet voldoende middelen zijn voor bijvoorbeeld diervoeding of medische zorg. Nijpend wordt het als het huisdier acuut ernstig ziek wordt of gewond raakt. De kosten voor de dierenarts kunnen snel oplopen.

  • De stichting steunt -onder voorwaarden- bij de financiering van een acute medische behandeling van een minima huisdier en incidenteel -na overleg met de dierenarts- ook korte nazorg.
  • De stichting bespreekt vooraf de medische situatie van het huisdier met de dierenarts of specialist en onderhandelt de kosten voor de behandeling.
  • Vooraf wordt de wijze van betaling en de eventuele participatie van de stichting met de dierenarts of specialist afgesproken. Het dier zal vervolgens zo snel mogelijk worden behandeld.
  • De stichting steunt geen huisdieren die door de eigenaar zijn aangeschaft in de financieel al moeilijke periode (kitten, pup of volwassen dier overgenomen van derden).
  • De stichting steunt geen basiszorg, zoals: entingen, vlooienmiddelen, chippen, castratie en sterilisatie.
  • De stichting steunt geen chronische behandelingen, langdurige medicatie of medisch diervoeding.
  • De stichting steunt geen knaagdieren, zoals: konijnen, hamsters, cavia’s en tamme ratten. Ook steunt ze geen vogels, vissen en reptielen.

De stichting kan nooit garantie geven voor financiële steun, omdat ze zelf volledig afhankelijk is van donaties en giften.

Doel van de stichting is niet het stimuleren van huisdieren bezit. Het houden van een huisdier in een situatie waar de eigenaar zelf in ernstige financiële nood verkeert is geen omgeving om een huisdier te houden en is veelal vragen om problemen. Wij adviseren eigenaren in ernstige minima situatie om geen nieuwe huisdieren op te nemen of teveel aanwezige huisdieren te verminderen. Samen met de stichting wordt gekeken naar een juiste oplossing, bijvoorbeeld voor hulp bij herplaatsing. Een traject dat emotioneel is voor zowel de baas als dier.