Het hoofddoel van de stichting is gericht op het welzijn van de huisdieren van mensen die (tijdelijk) zelf zijn aangewezen op de voedselbank of op financieel gelijk minimum niveau verkeren en onder bewind staan en niet of onvoldoende kunnen voorzien in de  acute medische zorg voor hun huisdier.  Hiertoe wendt de stichting donaties aan voor het mogelijk maken van acute medische zorg volgens een nauwgezet protocol. De stichting fungeert bovendien als een landelijk platform voor informatie en samenwerking gericht op het welzijn van deze groep huisdieren. Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn is een  ANBI status en CBF erkend goed doel.

Acute medische zorg 

Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn steunt eigenaren met een huisdier die zelf (tijdelijk) zijn aangewezen op de voedselbank en/of onder bewind staan en niet of onvoldoende kunnen voorzien in de basiszorg voor hun huisdier, met name op het gebied van acute medische zorg. Het betreft alleen steun aan honden en katten.

Platform voor informatie 

De stichting is een landelijk platform voor mensen verkerend in een minima situatie, die vragen hebben over hun huisdier. Ook maatschappelijk werkers en bewindvoerders kunnen contact opnemen met de stichting voor informatie.

Samenwerking

De stichting zoekt actief naar samenspel of samenwerking met collega dierenwelzijn organisaties, dierenartsen, bewindvoerders, maatschappelijke organisaties en gemeenten om wegwijzer te kunnen zijn voor mensen met een hulpvraag.

De omgeving roept al snel: “Doe je dier toch de deur uit!“. Maar een huisdier is voor veel mensen, dus ook voor mensen die het tijdelijk niet zonder hulp redden een heel dierbaar bezit. Een dier biedt ze rust in een vaak stressvolle situatie. Een dier biedt ze genegenheid en is trouw. Voor mensen alleen, maar ook voor een heel gezin is een huisdier een belangrijk maatje. We vergeten te vaak dat het hebben van een huisdier kan bijdragen tot het aangaan en houden van sociale contacten.

De stichting kan nooit garantie geven voor financiële steun, omdat ze zelf volledig afhankelijk is van donaties en giften. Doel van de stichting is niet het stimuleren van huisdieren bezit. Het houden van een huisdier in een situatie waar de eigenaar zelf in ernstige financiële nood verkeert is geen omgeving om een huisdier te houden en is veelal vragen om problemen. Wij adviseren eigenaren in ernstige minima situatie om geen nieuwe huisdieren op te nemen of teveel aanwezige huisdieren zo mogelijk te verminderen.