Via organisaties of particulieren krijgt de stichting incidenteel speciaal (medisch) diervoeding aangeboden. Dat kan een breukzak zijn, een zak op THT datum, of voer rechtstreeks afkomstig van particulieren die hun huisdier vanwege ouderdom of ziekte hebben verloren en dus over hebben. Wij houden een lijst bij met eigenaren -verkerend in minima situatie- die een huisdier hebben dat speciaal  (medisch) voer nodig heeft.

Meld je aan als je op de lijst wilt worden geplaatst. Let wel: wij krijgen slechts incidenteel materiaal aangeboden. Maar.. alle beetjes helpen en kunnen het budget van de eigenaar even iets lucht geven.


ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING.

Voordat u zich aanmeld voor eventueel beschikbaarheid bij de stichting van speciaal diervoeding,  dient u eerst op de hoogte te zijn van onze privacy verklaring. Dit heeft te maken met de nieuwe verordening Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die vanaf 25 mei 2018 van toepassing is. U kunt de verklaring lezen door hier te klikken.

Ik heb de Privacy Verklaring van de stichting i.k.v. de verordening AVG gelezen en verklaar: *
JA, ik wil graag op de lijst worden gezet, mocht er speciaal (medisch) diervoer bij de stichting beschikbaar zijn.
Provincie:*
Aanhef:*
Voorletters*
Naam:*
Straat en huisnr: *
Postcode *
Woonplaats*
Telefoon nr.: *
E-mail:*
Wat voor uitkering heeft u? *
Bent u zelf aangesloten bij een gewone voedselbank?*
Heeft u een bewindvoerder?*
Ik geef mij op voor speciaal voer voor:*
Ras *
Naam huisdier:*
Leeftijd huisdier:*
Chipnummer huisdier:
Soort aandoening:*
Welk merk voer gebruikt u momenteel?*
Welk specifiek type voer van dit merk gebruikt u momenteel? Geef de code (indien aanwezig) van het soort voer.*
Over welke periode krijgt uw dier al dit speciaal voer? Maak uw keuze*
Heeft u ooit gewisseld van merk of type voer? *
Indien Ja, geef hier kort de reden:
Naam dierenarts:*
Woonplaats dierenarts:*
Toelichting:
Ik ben bereid te betalen voor verzending via PostNL (standaard tarief op basis gewicht plus Track & Trace) met kleine toeslag ad € 1,50 voor de verpakking en aanleveren bij een postagentschap.*
Ik heb de toelichting gelezen en ga akkoord*