Coördinatoren – Matching hulpproject ‘Wat Nu?’

Coördinatoren regio:
Noord                     (Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel)
Midden/Zuid    (Gelderland, Noord-Brabant, Limburg, Zeeland)
West                        (Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Flevoland)


De coördinator werkt mee aan verdere uitbreiding in de regio van mensen die vrijwillig willen deelnemen aan het hulpproject ‘Wat Nu?’. Mensen die bereid zijn om in nood in de eigen directe woonomgeving hulp te bieden aan buurtgenoten die door ziekte of andere situatie niet in staat zijn zelf hun hondje uit te laten of bijv. de kattenbak te verschonen. Het betreft een tijdelijke hulpdienst, specifiek aan mensen in nood met kleine beurs, die geen professionele zorg kunnen inhuren.

Mensen die willen helpen worden door de coördinator als vrijwilliger op een lijst gezet. Bij ontvangst van een hulpvraag zoekt de coördinator op basis van postcode de dichtst bij wonende vrijwilliger. De coördinator neemt contact op met de vrijwilliger en bespreekt de zorgvraag.

Als de vrijwilliger aangeeft de hulp te willen bieden, wordt door de coördinator het contact tussen vrijwilliger en zorgvrager tot stand gebracht (match). De coördinator blijft de match volgen en stemt met zorgvrager en vrijwilliger af of afspraken zijn gelukt en -ter afronding- hulp naar tevredenheid is geboden.

Voorts zorgt de coördinator voor goede bekendheid van deze gratis service die de stichting biedt. Dat kan door het organiseren van kleine acties of deelname aan lokale evenementen.

Vereist:

  • goede contactuele eigenschappen en enige commerciële ervaring
  • inlevingsvermogen en empatisch vermogen voor de positie van mensen in minimum situatie
  • integer kunnen handelen en vertrouwelijk kunnen omgaan met cliënteninformatie
  • de Nederlandse taal goed kunnen beheersen
  • in bezit van een computer en het hebben van enige ervaring met Excel spreadsheet, Word en E-mail
  • 18 jaar of ouder en in het bezit van een aansprakelijkheidsverzekering particulieren

De vrijwilliger verricht de werkzaamheden onbezoldigd. Werkzaamheden kunnen van thuis uit worden verricht.

Vergoeding: Een vergoeding is alleen van toepassing bij deelname aan kleine lokale acties ter promotie van de doelstelling en het werk van de stichting. Denk aan te maken kosten voor deelname (entreegeld) of huur materialen (marktkraampje). Een vergoeding voor te maken kosten kan alleen worden verkregen, als tijdig door de coördinator een opgaaf van het soort actie wordt gedaan en na formele (schriftelijke) toestemming van het bestuur.

Verzekering: vrijwilligers kunnen via hun eigen gemeente verzekerd zijn voor het verrichten van vrijwilligerswerk. Dit zal per aanmelding worden gecontroleerd aangezien bij gemeenten verschillen kunnen zijn ten aanzien van de verzekeringsvorm vrijwilligers.