Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn bestaat volledig uit vrijwilligers die zich belangeloos inzetten met het doel het welzijn van minima huisdieren te bevorderen.

De stichting is specifiek op zoek naar vrijwilligers die de stichting willen ondersteunen met navolgende taken/werkzaamheden:

Wil jij je als vrijwilliger inzetten om het welzijn van minima huisdieren te bevorderen, neem dan contact met ons op. Mail naar info@huisdierenwelzijn.nl of bel naar 06-12660654 en vraag naar Lilianne.

Vrijwilliger/Algemeen bestuurslid  – 2e secretaris (onbezoldigd)
Ter verdere versterking van het bestuur is de stichting op zoek naar een 2e secretaris, die naast reguliere  werkzaamheden (notuleren, postbehandeling),  in goed samenspel met de penningmeester, zich ook wil richten op de verdere ontwikkeling van bijvoorbeeld onze promotionele programma’s en het doen van  fundraising.
Taken/eisen:

 • vaststellen -in overleg met de voorzitter- van de agenda voor de bestuursvergadering
 • informeren van bestuursleden over vergaderdata
 • 2x per jaar opstellen van de notulen bestuursvergadering
 • goede contactuele eigenschappen en enige commerciële/marketing ervaring
 • inlevings- en empatisch vermogen voor de positie van mensen in minimum situatie
 • goede beheersing van de Nederlandse taal, zowel mondeling als schriftelijk
 • in het bezit van een computer en kunnen werken met programma’s als: Excel spreadsheet, Word en E-mail
 • Liefst woonachting in Drenthe (omgeving Emmen)
 • 18 jaar of ouder en in bezit van aansprakelijkheidsverzekering particulieren

Vrijwilliger/Communicatie medewerker  (onbezoldigd)
De communicatie medewerker levert een bijdrage aan het communicatiebeleid van de stichting.
Taken/eisen:

 • bijdragen aan de ontwikkeling van het communicatiebeleid en het schrijven van het communicatieplan
 • het bestuur adviseren over de uitvoering en naleving van het communicatiebeleid
 • verrichten redactiewerk met betrekking tot de uiteenlopende digitale en schriftelijke uitingen; van de website tot brochures, rapporten, jaarverslagen en mailingen.
 • uitvoeren van promotionele werkzaamheden
 • inlevings- en empatisch vermogen voor de positie van mensen in minima situatie
 • goede beheersing van de Nederlandse taal, zowel mondeling als schriftelijk
 • in bezit van een computer en kunnen werken met programma’s als: Excel spreadsheet, Word en E-mail.
 • liefst woonachtig in de provincie Drenthe (omgeving #Emmen)
 • 18 jaar of ouder en in bezit aansprakelijkheidsverzekering particulieren

Coördinatoren – Matching hulpproject ‘Wat Nu?‘ (onbezoldigd)
Regio Noord                      (Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel)
Regio Midden/Zuid       (Gelderland, Noord-Brabant, Limburg, Zeeland)
Regio West                        (Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Flevoland)

De coördinator werkt mee uitbreiding in de regio van mensen die vrijwillig willen deelnemen aan het hulpproject ‘Wat Nu?’. Mensen die bereid zijn om in nood in de eigen directe woonomgeving hulp te bieden aan buurtgenoten die door ziekte of andere situatie niet in staat zijn zelf hun hondje uit te laten of bijv. de kattenbak te verschonen. Het betreft een tijdelijke hulpdienst, specifiek aan mensen in nood met kleine beurs, die geen professionele zorg kunnen inhuren.

Mensen die als vrijwilliger willen helpen worden door de coördinator op een lijst geplaatst. Bij ontvangst van een hulpvraag zoekt de coördinator op basis van postcode de dichtstbij wonende vrijwilliger. De coördinator neemt contact op met de vrijwilliger en bespreekt de zorgvraag.

Als de vrijwilliger aangeeft de hulp te willen bieden, wordt door de coördinator het contact tussen vrijwilliger en zorgvrager tot stand gebracht (match). De coördinator blijft de match volgen en stemt met zorgvrager en vrijwilliger af of afspraken zijn gelukt en -ter afronding- hulp naar tevredenheid is geboden.

Voorts zorgt de coördinator voor goede bekendheid van deze gratis service die de stichting biedt. Dat kan door het organiseren van kleine acties of deelname aan lokale evenementen.

Taken/eisen:

 • goede contactuele eigenschappen en enige commerciële ervaring
 • inlevings- en empatisch vermogen voor de positie van mensen in minimum situatie
 • integer kunnen handelen en vertrouwelijk kunnen omgaan met cliënteninformatie
 • de Nederlandse taal goed kunnen beheersen in woord en geschrift
 • woonachtig in Nederland, liefst in de regio waarvoor interesse is. (zie boven)
 • in bezit van een computer en het hebben van ervaring met Email, Word en Excel-spreadsheet
 • 18 jaar of ouder en in het bezit van een aansprakelijkheidsverzekering particulieren

De vrijwilliger verricht de werkzaamheden onbezoldigd. Werkzaamheden kunnen van huis uit worden verricht.


Vergoeding: Een vergoeding is alleen van toepassing bij deelname aan acties ter promotie van de doelstelling en het werk van de stichting. Denk aan te maken kosten voor deelname (entreegeld, reiskosten) of huur materialen (stand/kraampje). Een vergoeding voor te maken kosten kan alleen worden verkregen, als tijdig een opgaaf van het soort activiteit wordt gedaan en te allen tijde na formele schriftelijke toestemming van het bestuur.

Verzekering: vrijwilligers kunnen via hun eigen gemeente verzekerd zijn voor het verrichten van vrijwilligerswerk. Dit zal per aanmelding worden gecontroleerd aangezien bij gemeenten verschillen kunnen zijn ten aanzien van de verzekeringsvorm vrijwilligers.


Vrijwilliger die de helpende hand wil bieden in eigen wijk of buurt

Hulp aan huisdiereigenaren met kleine beurs die geen uitlaatservice of pension voor het huisdier kunnen betalen. Hulp in een situatie van acute nood bij de eigenaar van een huisdier, bijvoorbeeld in geval van ziekte, fysieke problemen of korte duur opname in een ziekenhuis. Wij zoeken verspreid over ons land incidentele oproep-vrijwilligers die de helpende hand willen bieden als er nood aan de man is. Ga voor meer informatie over ons unieke landelijke gratis Hulpproject ‘Wat Nu?’ naar www.huisdierenwelzijn.nl/project-wat-nu