Voorlichting en presentaties over armoede en huisdieren

Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn geeft voorlichting over armoede en huisdieren aan:

  • Maatschappelijke organisaties, zoals Leger des Heils, Humanitas, GGZ enz.
  • Bewindvoerders (zogeheten bewindcafe’s)
  • Collega dierenwelzijn organisaties
  • Gemeenten in het kader van het beleid dierenwelzijn
  • Scholen met opleiding dierverzorging/diermanagement

Heeft uw organisatie belangstelling voor een presentatie over dit onderwerp, dan kunt u met ons contact opnemen via email: info@huisdierenwelzijn.nl of telefonisch 06-12660654.


 

In Nederland leven zo’n 734.000¹ huishoudens onder de armoedegrens. Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn heeft in 2015 een onderzoek laten doen door Hogeschool van Hall Larenstein, Leeuwarden over mogelijkheden voor samenwerking met maatschappelijke organisaties. Hierin is ook aandacht besteed aan het aantal huishoudens met een huisdier die moeten leven van een sociaal minimum inkomen en zijn aangesloten bij een voedselbank. Gebleken is dat zo’n 58% van deze huishoudens gemiddeld 1,8 huisdier heeft (alleen gemeten honden en katten). Het onderzoek is gedaan aan de hand van een enquête bij cliënten die zijn aangesloten bij voedselbanken die bereid zijn diervoeding mee te geven aan cliënten met een huisdier. Inmiddels krijgen zo’n 3.500 huisdieren -mits beschikbaar- wat extra voer. De eigenaar houdt daardoor het brood, de pasta en de rijst voor eigen gebruik. Vaak ging toch een deel van de voeding op aan het geliefde huisdier, ‘mee-eten met de pot’.

 

In ons land zijn circa 35.000 huishoudens aangewezen op de voedselbank. Deze huishoudens leven op zodanig minima niveau dat ze veelal onvoldoende goede basiszorg voor hun huisdier kunnen bieden. Als het dier acuut ziek wordt of gewond raakt is ‘Leiden in last’. Steun krijgen voor het kunnen behouden van een goede conditie van het huisdier is in deze moeilijke financiële periode belangrijk. Hiermee kunnen wij voorkomen dat dieren onnodig lijden, zwerver worden of in een asiel belanden. Voorkomen is beter dan genezen.

 

Begin 2017 is een onderzoek² naar het aantal huisdieren in Nederland gepresenteerd door Dibevo, waaruit blijkt dat meer dan 4 miljoen huishoudens één of meer huisdieren hebben. Niet alleen honden en katten, maar ook konijnen, knaagdieren vogels enz. De meeste huishoudens hebben een kat of een hond. Het aantal honden ligt op ruim 1,5 miljoen en bijna 2,6 miljoen katten.


¹ Bron: Voedselbank Nederland – feiten en cijfers dec 2015.
² Bron: Gezamenlijk onderzoek in opdracht  van de Nederlandse Voedingsindustrie Gezelschapsdieren (NVG), de branchevereniging van petfood fabrikanten en –importeurs; en van Dibevo, de brancheorganisatie voor ondernemingen in de gezelschapsdierensector.