Voorwaarden medische steun

Eigenaren of begeleidend maatschappelijk werkers kunnen digitaal een aanvraag doen bij de stichting voor steun voor een acute medische behandeling van een ziek of gewond huisdier. Een aanvraag dient te worden gedaan via ons medisch aanvraag formulier.

Vragen over steunverlening kunnen worden gesteld tijdens onze openingstijden: dinsdag, woensdag en donderdag van 09.30 tot 17.00 uur. Indien aangepaste tijden (bijvoorbeeld vakantieperiode of clientenstop) op een bepaald moment van toepassing zijn vind je hiervan een melding op het medisch aanvraag formulier of bij contact.
Voor dierenartsen, specialisten, dierenpolitie en collega dierenwelzijn organisaties is de stichting -bij acute situatie- telefonisch 7 dagen per week bereikbaar.

Wat wij niet steunen:

 • Huisdieren die zijn aangeschaft in een financieel al moeilijke periode, dus genomen ten tijde van de uitkering (o.a. pups, kittens).
 • Reguliere dierverzorging, zoals consulten, entingen, vlooien-, teken- en ontwormingsmiddelen, gebitsreiniging, enzovoorts.
 • Laboratoriumbepalingen voor urine, bloed (tenzij noodzakelijk tijdens acute medische behandeling).
 • Onderzoeken naar kanker en chemotherapie.
 • Chronische afwijkingen, waarvoor langdurig onderzoek, medicatie en nazorg nodig is.
 • Medicaties en langdurig medisch voer voor speciale afwijkingen, zoals bijvoorbeeld epilepsie-, blaas-, nier-, suiker- of hartproblemen en allergieën (atopisch).
 • Orthopedische hulpmiddelen, zoals: braces en prothesen.

Wat wij -onder voorwaarden- steunen:

 • Acute medische ingrepen, zoals bijvoorbeeld: ernstige baarmoeder ontsteking, verstopping blaas, vergiftiging, oorproblemen, breuken en luxaties en andere ernstige acute situaties. In specifieke situaties ook kortstondige steun bij nazorg na operatie of behandeling, mits deze operatie of behandeling door ons is bemiddeld/gesteund.
 • Steun kan alleen worden gegeven als onze financiën hiervoor toereikend zijn.
 • Indien geen financiële steun kan worden geboden, kunnen wij proberen voor clienten te bemiddelen bij dierenarts(en) aangaande het behandeltarief huisdier.
Lees de voorwaarden alvorens een aanvraag in te dienen:
 • Een aanvraag kan worden ingediend door eigenaren met een ernstig (levensbedreigend) ziek of gewond huisdier, die zelf zijn aangewezen op de voedselbank, of aantoonbaar financieel op gelijk minima niveau verkeren en/of onder bewind staan. De aanvraag kan ook gedaan worden door de dierenarts die het dier onder ogen heeft gehad en de medische situatie als ernstig bestempeld. De dierenarts kan ons 24/7 telefonisch bereiken in geval van acute situatie.
 • Van de voedselbank dient een email te worden gericht aan de stichting, waarin wordt aangeven dat de eigenaar is geregistreerd, met vermelding van het registratienummer en datum nieuwe financiële controle.
 • Van de bewindvoerder dient een email te worden gericht aan de stichting, waarin wordt aangegeven dat de eigenaar onder bewind staat, met vermelding van de vorm van bewind en vergezeld van de gerechtelijke beschikking en financiële details omtrent uitkering.
 • De stichting neemt altijd contact op met de bewindvoerder omtrent de door de dierenarts geïndiceerde kosten voor de behandeling van het huisdier.
 • Indien een eigenaar niet is geregistreerd bij de voedselbank of onder bewindvoering staat dient aantoonbaar te worden gemaakt dat hij/zij op gelijk financieel minimum niveau verkeert. De stichting kan vervolgens nadere financiële gegevens eisen, zoals een inkomensoverzicht, kopie laatste 2 bankafschriften, overzicht vaste lasten, schulden en informatie om uw identiteit te kunnen checken. Belangrijk: stuur nooit uw ID gegevens met uw BSN nummer en pasfoto.  Als door ons om uw identiteit wordt gevraagd, zorg er dan voor dat uw pasfoto en uw burger servicenummer op uw ID kaart volledig zijn afgedekt. Lees meer op de pagina van de overheid of download de kopieID App van de overheid. Zo maakt u een veilige kopie.
 • De eigenaar geeft de stichting toestemming om contact op te nemen met de dierenarts om de situatie van het huisdier te bespreken en de patiëntenkaart op te vragen. Deze melding dient de eigenaar zelf telefonisch te doen naar de dierenarts, zodat hiervoor een aantekening komt in de patientenkaart van het huisdier.
 • Een ingediende aanvraag betekent zeker niet dat de aanvraag wordt gehonoreerd. De digitaal ontvangen aanvraag wordt in behandeling genomen. Op basis van gegevens van de aanvrager en de medische situatie van het dier wordt door het bestuur beoordeeld of steun wel/niet kan worden geboden. Ook is een besluit om te steunen afhankelijk van beschikbare financiële middelen.
 • Indien de stichting besluit een bedrag (mee) te financieren, geschiedt betaling rechtstreeks aan de dierenarts. Een toezegging voor een bijdrage voor acute levensbedreigende behandeling van een huisdier vindt altijd plaats op schriftelijk basis per e-mail bericht tussen de stichting en de betreffende dierenarts/kliniek. Hierin bevestigt de stichting de met de dierenarts gemaakte afspraak. Het telefonisch overleg dat de stichting met met een dierenarts/kliniek heeft is puur informatief om de acute medische situatie af te stemmen en een behandeltarief te bespreken.
 • Voor nadere vragen, waarop aanvullende antwoorden voor het bestuur van de stichting nodig zijn alvorens een uitspraak voor steun te kunnen doen, zal de stichting zelf contact opnemen met de eigenaar en/of de bewindvoerder. Pas nadat alle informatie voldoende compleet is neemt het bestuur de aanvraag in behandeling en bericht de aanvrager of steun -en tot welk bedrag- kan worden gegeven.
 • Over een afwijzing van een aanvraag voor financiële steunverlening kan niet verder worden gecorrespondeerd. Dit dient als onherroepelijk besluit van het bestuur te worden beschouwd.
 • Betalingen verricht de stichting alleen aan een behandeld dierenarts of specialist op basis van een op naam van de client gestelde factuur,  met de vermelding van de door de stichting toegezegde bijdrage. Een betaling wordt nooit gedaan naar de rekening van de eigenaar. Reeds door de eigenaar of bewindvoerder betaalde facturen aan de dierenarts kunnen achteraf niet bij de stichting worden ingediend.
 • De stichting kan nooit garantie geven voor steun, aangezien ze zelf volledig afhankelijk is van ontvangen donaties en giften. De stichting ontvangt geen subsidies of giften van loterijen.