Search
Close this search box.

Noodnummer: 085-1304952
24/7 bereikbaar alléén voor dierenartsen

Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn

Over

Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn steunt landelijk en op 24/7 basis acuut zieke of gewonde huisdieren (katten/honden) van eigenaren die door omstandigheden in ernstige minima situatie zijn geraakt. De huisdiereigenaren zijn voor zichzelf of het gezin aantoonbaar aangesloten bij de voedselbank en/of staan onder bewind. 

Het hebben van een huisdier is voor veel mensen, dus ook voor mensen die het tijdelijk niet zonder hulp redden, een heel dierbaar bezit. Een dier geeft ze rust in een vaak stressvolle situatie, het biedt genegenheid en is trouw. Een huisdier kan bijdragen aan een betere gezondheid en het aangaan van sociale contacten. Voor kinderen in armoede gezinnen is het kunnen verzorgen van een huisdier belangrijk, het maakt ze weerbaar en geeft ze een gevoel van verantwoording.

Voor huisdiereigenaren met kleine beurs is een onvoorziene acute behandeling van het huisdier vaak onbetaalbaar. Onder voorwaarden kan bij de stichting een aanvraag voor steun worden gedaan.

De stichting is voor dierenartsen 24/7 telefonisch bereikbaar via noodnummer 085-1304952. Huisdiereigenaren, maar ook hun bewindvoerder of maatschappelijk ondersteuner, kunnen een aanvraag doen door het invullen van het digitale steunaanvraag formulier.

De stichting kan nooit garantie geven voor financiële steun, omdat ze zelf volledig afhankelijk is van donaties en giften. Doel van de stichting is niet het stimuleren van het nemen van huisdieren in huishoudens waar de financiële nood hoog is, maar steunen van aanwezige huisdieren.

Naast acute medische steun initieert de stichting activiteiten en projecten die bijdragen aan het welzijn van huisdieren. De stichting zoekt actief naar samenspel met collega dierenwelzijnsorganisaties, dierenartsen, maatschappelijke organisaties en gemeenten om wegwijzer te zijn voor minima huishoudens met een hulpvraag voor hun huisdier(en).

 Laatste update: 22 juni 2024